Tro på dig själv när du healar
Healingen blir alltid som starkast när du tror på dig själv och det du gör. Det är samma sak om du healar med en healingmetod. Tror du på metoden och dig själv så blir den som mest kraftfullt och högfrekvent. Motsvarande gäller när du INTE tror på healingmetoden, då försvagas healingen. Healingmetoden är alltid den samma, men ditt förhållningssätt har ändrats till tvivel, då säger det sig självt att du inte kan heala med din fulla potential med den metoden. Vi är ju alla skapare, det blir det vi tror på.

Tro på den healingmetod du använder
Man kan också bli negativt påverkade av andra personer och deras åsikter. Det kan vara att en person säger att den healingmetod du använder är dålig eller lågfrekvent, om du tror på det så minskar tron på en redan bra metod till att inte fungera lika bra, du gör det till din sanning. Om personen även säger att en annan metod är mycket bättre och du tror även på detta, då förminskar du ännu mer det som var bra och äkta. Det kan vara så att den nya metoden upplevs som starkare eftersom du nu tror mer på den. Det du tror på ger du kraft till. Dina tankar skapar din verklighet.
 

Känns det rätt i ditt hjärta?
Vi alla får tänka efter så vi inte förminskar något som redan är högfrekvent och bra genom tvivel. Lyssna inte på andra personers negativa kommentarer, bilda dig en egen uppfattning. Kan någon säga negativa påståenden om en metod, om dig eller någon annan, då bör dina varningsklockor ringa, det är lätt att bli manipulerad och tro på något som inte är sant, du får verkligen vara försiktig. Jag personligen tycker att den som lär ut något andligt & healing alltid ska vara upplyftande och positiv i allt, ha en ren kärleksfull avsikt och intention och få dig att växa, inte få dig tvivla på dig själv och det du håller på med. Den som lär ut bör alltid be dig känna efter djupt inom dig vad som känns rätt för dig i ditt hjärta eller säga att du ska be dina Guider om vägledning i denna fråga, allt för att du ska känna dig trygg och säker. 

Detta är min sanning just nu. Känn efter själv om det känns rätt för dig.

Dag Lindlöf. 25/8-19