Förlåta andra och dig själv


Tänk fina tankar om andra människor oavsett vad de gör mot dig. Förlåt dem för det du tror de gjort mot dig. Förlåt även dig själv för att du har negativa tankar om skuld, brist, avundsjuka, ilska och annat i dig själv som visas. Det är ditt eget mörker du har svårt att erkänna. Det du har i dig speglas i andra människor, de lockar fram den negativa sidan i dig, du triggas. Ofta skuldbelägger vi och anklagar andra för att vi själva ska känna oss skuldfria och må bättre. Vi känner oss hotade, avslöjade (men det erkänner vi oftast inte). Vi gör allt för att inte erkänna den jobbiga känslan inom oss, vi skjuter bort den och vill inte se den. Vi tror att vi kan befria oss genom att ge tillbaka, anklaga. Men så fort vi attackerar andra och går i försvar, då håller vi oss på en lägre vibration. Att attackera andra är att attackera sig själv och det kommer alltid tillbaka.

Förlåta är kärlek och är en mycket hög vibration. När du förlåter på riktigt så känner du en befriande känsla och kärleken stärks inom dig. Dina känslor har aldrig med någon annan att göra, du bara tror det. Varför är det så? Min tanke är att du är en skapare. Det du sänder ut, både medvetet, omedvetet och undermedvetet kommer alltid tillbaka till dig själv (kosmisk lag). Se alla människor med kärleksfulla ögon, inte bara de som är snälla och gör det du vill. De stora lärarna är dom som hjälper dig att se dig själv och dina obearbetade känslor och rädslor. De hjälper dig att se din illusion, det du själv skapat. Tror du att andra vill dig illa? Tror du att du måste försvara, vakta, kontrollera, säkerhetsställa, vara misstänksam eller alltid ha rätt.  Då är du kvar i illusionen. Andra som speglar dig dras till dig för att visa dig det du håller så hårt fast i, om och om igen. Tror du att andra vill dig väl, då drar du till dig mer av det. Därför är det bra att bemöta alla med kärlek. Gör detta så sår du ett frö till en positiv förändring.
 
Allt som inte är kärlek är en illusion. Men illusionen är verklig så länge du tror på den (din sanning). Avslöja dig själv och du gör dig för evigt fri.

Att säga något positivt om andra personer är 5D precis som att prata negativt är 3D. Jag vill hellre få tillbaka det positiva i retur.

På detta sätt jobbar jag med mig själv. Jag är inte klar med mig själv ännu, men det går framåt. Spännande :) 

5 Januari 2020
Dag Lindlöf