Tro på dig själv när du healar
Healingen blir alltid som starkast när du tror på dig själv och det du gör. Det är samma när du healar med en healingmetod. Tror du på metoden och dig själv så blir den som mest kraftfullt och högfrekvent. Motsvarande gäller när du INTE tror, då försvagas healingen. Healingmetoden är alltid den samma, men ditt förhållningssätt har ändrats till tvivel, då säger det sig självt att du inte kan heala med din fulla potential. Vi är ju alla skapare, det blir det vi tror på.

Tro på din healingmetod
Du kan bli påverkad av andra personer och deras åsikter. Det kan vara att någon säger att den healingmetod du använder är dålig eller lågfrekvent, om du tror på det så minskar din tro på en redan bra metod till att inte fungera lika bra eftersom du gör det till din sanning, du stänger en dörr. Det du tror på ger du kraft till. Dina tankar skapar din verklighet. 

Flödet i en healingmetod
Det är lätt att vara trygg med en healingmetod som du känner har ett bra flöde i. En annan healingmetod kanske du inte kan känna samma flöde. Då kan det vara att du inte kan tillgodogöra metodens fulla potential då du inte matchar den frekvensmässigt ännu. Det är genom ditt arbete med dig själv som du kommer dit, du blir en renare kanal. 


All sann healing kommer från samma källa
Vi har allt vi behöver djupt inom oss. Vi kan få hjälp med att väcka upp vår slumrande kraft. Det är därför det finns så många olika healingmetoder. Alla metoder är bra på sitt unika sätt. Därför är det viktigt att du känner in vilken healingmetod du behöver i din utveckling just nu. Det kan också vara så att du bara använder en healingmetod och håller dig till den, känns det rätt för dig så är det så, inget är fel.

När du får kontakt med ditt hjärta och inre varande och blir ett med ditt högre jag, då behöver du inga healingmetoder längre, då healar du från sitt eget hjärta med ovillkorlig kärlek. Sant helande är att hitta ljuset och kärleken i dig själv i ditt medvetande. Det inre ljuset från dig strålar ut och påverkar allt i din närhet enbart genom din närvaro. 

Detta är min sanning just nu. Känn efter själv om det känns rätt för dig.

Dag Lindlöf. 29/9 -19