Alpoda Healing
 

En shamansk metod.
 

Alpoda Healing  för djur och växtriket är kanaliserad 2007 av Sonja och Dag Lindlöf.

Är du djurägare och älskar dina djur villkorslöst och/eller bara älskar djur generellt? Känner du att du vill hjälpa tama likväl som vilda djur men inte vet hur, förutom med den fysiska hjälp som finns att tillgå när ett tamdjur mår dåligt? Det finns hjälp energimässigt genom denna healingmetod och teknik. Man kan ge healing till alla djur över hela världen – avstånd hindrar inte. Blir du lite nyfiken på detta erbjudande och överväger att på allvar utmana dig genom att utbilda dig i denna healingform?! Är du dessutom djurkommunikatör så har du ett utomordentligt komplement i att kunna ge healing samtidigt när så krävs. Inte att förglömma alla växter och moder Jord som du kan ge healing till.
 

 • Ingen förkunskap behövs.
 • Det är 1 initiering i Alpoda
 • Distanskurs. Du läser hemma i lugn och ro.
 • Kurstiden är 6 veckor.
 • Du får diplom efter godkänd kurs.
 • Du får initiera och lära ut metoden.
 • Du får kursmanualen via mail innehållande veckoövningar.
 • Alpoda har en symbol och den står för styrka/balans/harmoni.


Pris 1500kr

Alpoda Healing är en djurhealing och växthealingmetod. Du healar kraftfullt till alla djur, hela växtriket och Moder Jord


Alpoda Healing för djurpratare
En utmärkt healingmetod och extra hjälp för t.ex den som redan är “djurpratare” att använda i kombination! Likaså för den som jobbar med djurmassage m.m. Alpoda Healing är en stark djurhealing metod.

Avläs lättare med Alpoda Healing
När du healar med Alpoda så avläser du lättare vad du behöver göra under en healingsession - du kanske märker att du får lättare kontakt med djuret både på ett fysiskt, känslomässigt och telepatiskt plan och likaså med växter och övrigt/övriga som du healar till. Du får lättare att förstå både djurens, växters (och de övriga som nämnts) behov när du healar till dem. 

Heala olika arter av djur och växter

 • Du kan heala till olika arter av djur och växter - alltså till hela populationer. Glöm ej vattenlevande djur. 
 • Du kan även initiera djur så att de i sin tur kan heala sin egen art. 
 • Du kan heala och initiera platser i Alpoda.
 • Du kan initiera enskilda träd i Alpoda så att de kan heala och initiera sin egen art plus andra.
 • Det går heala till stora skogsområden.
 • Heala vattendrag, sjöar och allt som lever däri. 
 • Du kan heala till Moder Jord och då är avsikten att ge endast himlakroppen healing - människor ska inte ingå! 
 • Du kan även programmera vatten för olika ändamål.
Alpoda Healing har en egen frekvens anpassat till bara djur och växter Alpoda Healing har en egen frekvens anpassat till bara djur och växter

Alpoda frekvens är anpassat till bara djur och växter
En ”enkel” stark och en djupgående healande energi. Alpoda healing är lite annorlunda sammansatt mot vad vi traditionellt är vana vid när det gäller healingenergier. Den är varm, harmonisk och kärleksfull. Alpoda healing har en egen frekvens som är sammansatt och anpassad till djur, träd, växter, stenar, devor, knytt och andra väsen. Därför fungerar Alpoda så bra på djur, den öppnar upp för djurens och övrigt nämnda behov. 

Alpoda Healing är inte till för att heala människor! Utrensningar förekommer inte i någon högre grad hos människan efter en initiering/energiöverföring, men en viss varierande individuell utrensning förekommer ändock, eftersom du ska bli en kanal för healingenergin att flöda igenom.

Välkomen till oss.

All text är Vita Safirens material och skyddat av Copyrightlagen ©.