Anemon Växtenergihealing

Anemon - Energihealing från Naturen

Pris 1200kr

Du läser på Distans i din takt
Kursmanual i Pdf
3 veckors övningar
Du får ta emot 5 initieringar
Diplom


Heala människor och djur
Denna healingmetod blir till ditt eget healande redskap och det kommer av att Sonja Lindlöf har denna kunskap med sig från tidigare liv och finns då i hennes kunskapsbank. Därför är det betingande att ingen annan kan initiera vidare, utan man får använda metoden för eget bruk och använda för att hjälpa andra, både människor och djur. Det är värdefullt på så sätt att samma kraft och styrka bevaras intakt när det gäller att inviga andra i en initiering eftersom den finns inom Sonja.

Initieringar
När du ska använda Anemon healingmetod så kommer du att få ta emot initieringar som ger dig tillgång till denna energi och till allt vad som ingår i denna “Gudomliga Gåva”.
Du kommer att ta emot 5 stycken initieringar med 3 – 4 dagars mellanrum.

Växternas läkande energier
Växter precis som kristaller innehåller läkande energier som har ett gott läkande inflytande på både människor och djur. Deras healande energier hjälper till att understödja oss i olika processer som vi går igenom i livet. På ett fysiskt/psykiskt/emotionellt/mentalt plan så kan vi läkas i sinnet enbart av att se och vistas tillsammans med växter fysiskt - eller när vi bär eller använder kristaller så får vi healing från deras energiutstrålning. Vi hämtar energi och kraft från dem och blir gladare, livfullare och känner oss friskare. Vi vet att på våren när energin är hög av allt som spirar och växer, så hänförs vi av t.ex fåglarna som påverkar med sin energi genom sin vackra sång och glada kvitter, då vaknar även vi människor till liv och kan ta del av prakten, skönheten och den livgivande energin som fullkomligt exploderar på våren och sommaren. Solen & månen och andra planeter består också av läkande & healande energi, vilket vi sällan tänker på.

Vi människor är komplexa och unika på så sätt att vi har mycket känslor, tankar och upplevelser som vi tar in direkt från vår födsel och som vi präglas av under hela uppväxten och livet. Ibland har vi svårt att bearbeta och släppa blockerad energi som finns i vårt energisystem. Minnen från detta liv och andra liv sitter på cellnivå i våra kroppar och den energin finns även i vår aura som består av energikroppar som är kopplade till våra livgivande chakra.

Här kan växternas eteriska healande energier bistå på många olika plan- fysiskt, psykiskt, emotionellt och mentalt (tankar), även personligt och andligt/själsligt. Allt består av energi; tankar är energi, ord är energi, känslor är energi, osv. Dessa använder vi ofta fel och därav kan stagnerad energi sätta sig i kroppen som t.ex smärta eller sjukdom.

All text och utförande är Vita Safirens material och är skyddat av Copyrightlagen.