Gudinnans Vita Flamma


Pris 1600kr

Kanaliserad 2007 - 2015 av Sonja och Dag Lindlöf.
Utgiven - 2018.

 

  • Ingen förkunskap behövs
  • Du läser på distans hemma i lugn och ro.
  • Healingkursen är på 4 veckor.
  • Kursmanual mottages via mail.
  • Du kan heala dig själv och andra både fysiskt och på distans.
  • Du får 3 initieringar med en veckas mellanrum för maximal utrensning i ditt energisystem.
  • Diplomering efter godkänd/avslutad kurs.
  • Genom diplomeringen är du behörig att initiera och lära ut till andra.


Maria Magdalena
Gudinnans energi representeras/förmedlas av Den uppstigna Mästaren och Gudinnan Maria Magdalena, hon blir som ett ”filter” emellan den Gudomliga Moderns energi och människan. Detta är nödvändigt eftersom vi inte kan ta emot den högfrekventa energin i sin fulla kraft.

En allomfattande metod med inriktning på "livet" och självkärleken - att även finna sin egen "kristusenergi" inom sig. Den är en hjälp i uppstigningen och upplysningens tid att gå in i den femte dimensionen och högre.

Treenigheten
Den trefärgade flamman tillsammans med vitt rent ljus som står för Moderflamman.

I våra hjärtans hemliga kammare finns Guds Flamman. Denna Flamma är essensen av Gud och verkar i våra fysiska kroppar. Den kallas för Trefaldiga Flamman av de uppstigna Mästarna och kan bara ses vid högre frekvenser. Den Trefaldiga Flamman upprätthåller våra fysiska liv och är en helig treenighet av kärlek, visdom och kraft som placeras i våra hjärtan vid vår födsel och dras tillbaka när vi dör.
”Trefaldig" innebär att det finns tre Flammor som stiger från en liten sfär av det vita ljuset av Moderflamman. Det vita ljuset (sfären) från modern reser sig och föder och upprätthåller fadern, (blå) sonen, (gul) och den helige ande (rosa). Det är meningen att vi ska balansera, expandera, accelerera och sammanlänka Flammorna för att bemästra dessa.
 

Vita Flamman
Den vita flamman har krymp inom oss under eoner av tid när människan sänkt sig i frekvens, men nu är det meningen att vi ska ta kommandot och höja vår frekvens igen till ursprunget. Det är den Moderliga vita ljusets Flamma som denna healingmetod innehåller och utgår ifrån, som kommer hjälpa människor att balansera, expandera, accelerera, och sammanlänka den trefaldiga flamman inom sig varaktigt. Det är meningen att den feminina energin nu ska ta plats på jorden eftersom den har fått stå tillbaka i eoner när den maskulina energin verkat.

Gudinnans Vita Flamma arbetar med oss
Gudinnans Vita Flamma går ut på att vi ska arbeta med den under en längre tid när vi blivit initierade. Vi ska vara medvetna om att det är en process vi går in i som arbetar inom oss över tid. Den feminina energin och delen i oss ska finna sig tillrätta inom oss och balanseras.


Den Gudomliga feminina moderliga energin.
Eftersom den maskulina energin har dominerat mycket länge på jorden, är nu tiden inne för att den moderliga, mjuka, feminina omhändertagande energin kommer ner till oss för att balansera allt på vår jord. Den maskulina energin måste självklart finnas för att balans ska uppstå, där understöder Sananda med sin maskulina energi, men fokus ska vara på den feminina, vilket är viktigt i vår tid. Den gudomliga, feminina, moderliga energin är till för alla. Vi ska fokusera på den feminina. 

Mer information får du när du går healingkursen.

Välkommen!