Guds Kärleks Nåd - Andlig Utveckling

Pris 900kr

Guds Kärleks Nåd är kanaliserad 2007 av Sonja och Dag Lindlöf.
 

  • Ingen förkunskap behövs.
  • Guds Kärleks Nåd har 3 initieringar.
  • Du får ett kompendium.
  • Du kan initiera andra när du själv fått initieringarna.
  • Guds Kärleksfulla Nåd är ingen kurs, den består av initieringar som hjälper dig i din andlighet under 3 veckor. Mycket andlig utveckling sker under veckorna du tar emot initieringarna.
  • Du får Diplom efter du tagit emot initieringarna.


Ängeln Orpheus som finns I Skapelsens himmel och herraväldena:
Vi hade en gemensam önskan om att ge människor ett starkt "verktyg" för att de skulle gå framåt i sin andliga utveckling och växt, sett ur ett högre perspektiv. Guds Kärleks Nåd kom till oss genom ängeln Orpheus. Det är Nådens Ängel Orpheus som utför initieringarna och genom dessa tar man emot nåden. Ängeln omsluter oss med Nådens välsignelse när vi är svaga. Ger oss hopp och tro till när vi kämpar. Den Förnyar vår tro på Guds Kärleksfulla Allomfattande Nåd och vill föra in Nåd i våra liv. Vill också göra oss medvetna om att vi är beskyddade och vägledda.

Guds Kärlek
Nådens Ängel erbjuder oss Guds Kärlek som en levande realitet. Vi får hjälp med att förändra våra tankar och inställningar genom Guds Kärleksfulla Nåds initieringar. Nåden kan vi märka av på många olika sätt i livet, den kan uppenbara sig I så många olika situationer som vi inte har kontroll över. Det kan röra sig om att man får ett jobb som man aldrig hade trott att man skulle få. Det kan vara ett telefonsamtal som ger oss ny livsgnista och ökar vårt självförtroende. Man kan möta människor som förändrar ens livssituation på ett sätt som förvånar oss eftersom man inte tror sig ha möjlighet att få en förändring i livet. I själva verket är det en underbar vägledning om vad livet kan innehålla med tron på Nåden.

Nådens gåva
Ta emot Nådens gåva genom att vara snäll och ödmjuk mot dig själv och andra. Omedvetenhet om Nåden gör att vi inte är så snälla mot andra utan vi är dominanta och kontrollerande och där agerar vi utifrån vårt ego och strider. Accepterarande ger oss Nåden som en gåva till villkorslös kärlek. Nåden hjälper oss igenom svåra perioder i livet och tar oss vidare till nya medvetandenivåer där vi mer fullständigt lever i den Gudomliga kärlekens ljus.

Mästar symbolen i Guds Kärleks Nåd. Mästar symbolen i Guds Kärleks Nåd.

En gyllene bro
Det är en gyllene bro mellan jorden och himmelen när du tar emot initieringarna. Dessa initieringar är personliga. Det är därför initieringarna gör mycket för alla och går till var och ens behov. Initieringarna kan hjälpa dig med det som fattas eller saknas i ditt liv. Guds Kärleks Nåd är till för dig som söker och vill ha en påtaglig andlig utveckling. Du får hjälp att öppna ditt hjärta för ljuset och kärleken som redan finns i dig och i varje människa! Genom Guds Kärleks Nåd får du insikter och vägledning för att nå din högsta potential i din andliga utveckling. Den Andliga världen säger att dessa initieringar är mycket viktiga för alla människor som söker sanningen.

Lyser upp vägen du ska gå
Guds Kärleks Nåd lyser upp den andliga väg du ska gå. Du kan få upplevelser och budskap när du som bäst behöver det. Nåden i initieringarna är att de hjälper dig med det som inte är bra för dig eller någon annan. Exempelvis om du i detta eller tidigare liv gjort något (karma) som inte är bra eller upplevt något traumatiskt. Då kan en nåd ske, enbart Gud vet om du kan få nåd. Det är Gud som ger nåden, ingen annan kan. Du ger ett löfte till Gud när du tar emot initieringarna. Du ger ett löfte om trohet och du går igenom en förlåtelseprocess.
 

Guds Kärleks Nåd är till för alla, oavsett vad du har för tro - det är Guds Kärleks Nåd!


Mästarsymbolen
Du blir initierad i ovanstående Mästar symbol som hjälper och stärker dig på din andliga väg.
Symbolen visar hur initieringarna går in i ovandelen av öppningen för att sedan gå ur dig som en utrensning i nederdelen av symbolen. Du blir din egen mästare till din egen högsta potential.

All text är Vita Safirens material och skyddat av Copyrightlagen.

Välkommen till oss!