Kundalini Reiki

Grundare Ole Gabrielsen
 

Pris 900kr för 4 veckors grundkurs
Pris 1000kr för 4 veckors Masterkurs

c

  • Förkunskap Reiki 2 behövs
  • Du läser på distans hemma i lugn och ro.
  • Du får 1 manual i Grundkursen och 1 manual i Masterkursen
  • Du lär dig heala dig själv och andra fysiskt och på distans.
  • Du kan lära ut Kundalini Reiki till andra i Masterkursen.
  • Du får 2 initieirngar i grundkursen och 1 i Masterkursen.
  • Du får ett Diplom efter godkänd/avslutad kurs. 


Fördjupande Healingtekniker som komplement till den vanliga Reikin.
I den här kursen kommer du att få lära dig fördjupade healingtekniker, och dessa kan du använda
som komplement till den vanliga Reiki. Kundalini Reiki bygger på principen att vi tar kontakt med ett kollektivt healande medvetande. Du ska genom övningarna träna på att ge healing till dig själv och andra, fysiskt och på distans. 

Kundalini Reiki olika energier
Alla nedanstående healingmetoder/tekniker ingår i KundaliniReiki, många av dessa får du i Masterkursen. Alla energierna avslutas efter c:a fem minuter automatiskt, man behöver enbart starta
upp, tänka på att ta emot och njuta/uppleva. 
 

Kundalini Reiki
Är en energi som upplevs mer fysisk, direktverkande och kraftfullare mot den traditionella lite “sega mjuka” Reikin. Man kan ge energin till den som känner sig energilös och har tappat motiveringen, då ger energin livsvilja och mer glädje. Energin går dit den bäst behövs, som med vanlig Reiki.

Kristall Reiki
Denna energi healar till trauman och rädslor. Löser spänningar och energiförtätningar som gör att
man har spänningar i muskler och har ont i kroppen. Kristall Reiki genomströmmar kroppen, den
upplevs som lättare i jämförelse med Diamant Reiki. Den kan ge dig kontakt med olika andliga
vägledare och den aktiverar din ljuskropp.

Diamant Reiki
När man healar med DiamantReiki så känner man sig ett med sin ljuskropp, och man känner en
vibrerande ljusfylld kraft, som om diamanter omsluter och strömmar igenom en. Det är en renande
energi och den frigör spänningar som man lagrat på sig under livet. Den healar även i det förflutna
och i nuet.

Det ingår även DNA Reiki, Födelsetrauma Reiki, Lokaliserande Reiki, Tidigare liv Reiki och Balanserande Reiki. Mer information får du i masterkursen.

Kundalini Reiki är en aspekt av Reiki
När du har Reiki så har du också tillgång till Kundalini Reiki och det är därför den aktiveras när du utför Kundalinimeditationen.

Reiki ska aktivera Kundalinikraften
Man kan enkelt beskriva Kundalini som en önskan om att Reiki ska aktivera Kundalinikraften. Reiki är det japanska ordet för den healande kraft som genomströmmar Universum, den harmoni som finns bakom allt vi ser. När man vill att Reiki ska aktiveras kommer alltid rätt balans och högsta möjliga healande, Reiki är själva balansen och harmonin. När man ber att Reiki ska aktivera Kundalinkraften som man gör i denna kurs, då kommer man att få exakt så mycket som man mår bra av och det allra högsta möjliga healandet, för det är healadets sanna natur. Man kan aldrig få för mycket av Reiki eller Kundalini Reiki. Teknikerna kan aldrig vara för starka därför att man öppnar sig bara till det som är möjligt just nu och till sin egen högsta potential.

Välkommen att gå Kundalini Reiki hos oss. 

Purple Reiki påstås vara steg 4 från Kundalini Reiki
Det ska även vara en tidsgräns på 30 dagar mellan Kundalini Reiki Master initieringarna och Purple Reiki initieringen. Purple Reiki påstås vara det 4:e steget räknat från Kundalini Reiki Master. Här kan du läsa mer om Purple Reiki (klicka här)