Kundalini Reiki - Masterkurs.
Kundalini Reiki är grundad av Ole Gabrielsen.

Pris 1200kr för masterkurs.
 

  • Förkunskap Kundalini Reiki Grund behövs.  
  • Kursen är på 4 veckor.
  • Du får 1 initiering där alla energierna nedan ingår (3-9).
  • Du får lära dig initera i alla steg. 
  • Du läser på distans hemma i lugn och ro.
  • Du får ett Diplom om du dokumenterar alla 4 veckors övningar till oss och får godkänt.

 
En Kundalini Reikibehandling tar 5 minuter efter att du startat upp den. Du kan ge varje energi i 5 minuter per Kundalini Reikienergi och får då en mycket kraftfull behandling på ungefär 40 minuter. Alternativt väljer du endast en eller några av de 7 Kundalini Reiki energierna som du vill arbeta med. När du ber om Kundalini Reiki så får du alla energier automatiskt och behöver då inte precisera de specifika energier som du önskar jobba med.

Nedanstående energifrekvenser har du tillgång till att använda var för sig i Kundalini Reiki Master.

Kundalini Reiki. Är en energi som upplevs mer fysisk, direktverkande och kraftfullare mot den traditionella lite “sega mjuka” Reikin. Man kan ge energin till den som känner sig energilös och har tappat motiveringen, då ger energin livsvilja och mer glädje. Energin går dit den bäst behövs, som med vanlig Reiki.
Kristall Reiki. Denna energi healar till trauman och rädslor. Löser spänningar och energiförtätningar som gör att man har spänningar i muskler och har ont i kroppen. KristallReiki genomströmmar kroppen, den upplevs som lättare i jämförelse med Diamant Reiki. Den kan ge dig kontakt med olika andliga vägledare och den aktiverar din ljuskropp.
Diamant Reiki. När man healar med Diamant Reiki så känner man sig ett med sin ljuskropp, och man känner en vibrerande ljusfylld kraft, som om diamanter omsluter och strömmar igenom en. Det är en renande energi och den frigör spänningar som man lagrat på sig under livet. Den healar även i det förflutna och i nuet.
DNA Reiki. Med denna energi kan man känna en lättare vibrerande känsla inifrån och ut. Den stärker och stabiliserar vår DNA-kod. Healar till arvsanlag och sjukdomar som har genetiska orsaker. Det kan vara en allergi eller en allvarligare sjukdom som kan läkas ut. Det tar tre veckor innan man märker ett resultat.
Födelsetrauma Reiki. Denna energi går till födsloögonblicket. När vi healar vårt födelstrauma så känner vi oss inte separerade från helheten. Vi kan känna en värme och djupare kontakt med kärleken som genomsyrar Universum. Detta är en mer fördjupande healingteknik.
Lokaliserande Reiki. Denna healingenergi söker själv upp det som är i prioritet för oss att bli healad med just nu. Det är bara att registrera i kroppen och i känslor vart healingen har aktiverats. Detta är en mycket kärleksfull och omfamnande energi. Den healar till karmiska band som vi har till personer, händelser, platser, minnen eller situationer som tar vår energi.
Tidigare liv Reiki. I Auran har vi med oss medvetande från tidigare liv. Likaså sitter det minnen i våra celler. Vi blir mer närvarande i nuet när vi healar till hinder och blockeringar från tidigare liv. Auran börjar att lysa starkare och klarare när vi helar till tidigare liv.
Balanserande Reiki. Är inte enbart kopplad till Kundalini Reiki. Denna teknik aktiverar alla meridianer (energibanor) i din kropp. Energin jobbar i en timme. Denna healande och balanserande övning kan du använda dig av alla dagar.

Välkommen.

Vill du lära dig hela Kundalini Reiki grund & master så kostar det 2300kr.

Purple Reiki sägs vara nästa steg efter Kundalini Reiki. Läs om Purple Reiki här.

All text och material tillhör Lindlöf's Akademi och är skyddat av Copyrightlagen ©.