Meipharos Healing. MP 3 – 4

Kanaliserad av Sonja och Dag Lindlöf 2006.
 

  • Förkunskap MP 1-2 behövs
  • 8 utbildningsveckor.
  • Distanskurs.
  • Du får kursmaterial via mail.
  • Två initieringar.
  • Diplom efter godkänd kurs.


Pris 2400kr

Du lär dig att sända healing på distans. Fysisk/Mental/Emotionell healing för psykisk balans. Du arbetar mycket med egna blockeringar. Du lär dig att heala till blockeringar händelser/trauman. Du får tillgång till en symbol i form av guldkula som renar, balanserar och stärker allt du gör.  

Du får tillgång till en kraftsymbol och namnet är So Ho Ve Da (ske din vilja) som betyder det bästa för alla. Kraftsymbolen förstärker också effekten av ISOS balanssymbolen, Kristallkulan och Guldkulan. Meipharos 3 - 4 förstärker de behandlingar som du lärt i Meipharos 1 - 2.

Välkommen!