Meipharos Healing. MP 3 – 4

Pris 2700kr

Kanaliserad av Sonja och Dag Lindlöf 2006.
 

  • Förkunskap MP 1-2
  • 8 utbildningsveckor.
  • Distanskurs.
  • Du får kursmaterial via mail.
  • Två initieringar.
  • Diplom efter godkänd kurs.


Du lär dig att sända healing på distans. Fysisk/Mental/Emotionell healing för psykisk balans. Du arbetar mycket med egna blockeringar. Du lär dig att heala till blockeringar händelser/trauman. Du får tillgång till en symbol i form av guldkula som renar, balanserar och stärker allt du gör.  

Du får tillgång till en kraftsymbol och namnet är So Ho Ve Da (ske din vilja) som betyder det bästa för alla. Kraftsymbolen förstärker också effekten av ISOS balanssymbolen, Kristallkulan och Guldkulan. Meipharos 3 - 4 förstärker de behandlingar som du lärt i Meipharos 1 - 2.

Intentionen i MP 3-4

Intention 3.
Meditera mycket och gå djupt in i dig själv, sträva efter att få kontakt med ditt undermedvetna - din själs viskningar. Ha för avsikt att få kontakt med din själ, lyssna till vad din själ har att säga. Lev så som din själ önskar att du ska leva. Den känslan som du kommer att finna är - stillhet och ro - den sanna ovillkorliga kärleken - den ska du överföra till allt levande. Du vaknar upp andligt, själsligt och emotionellt. Din empati blir starkare. Denna initiering öppnar upp solarplexus och hjärtchakra.

Intention 4.
När man kommit så här långt i processen är det uppenbart att man inser att man måste ändra sin livsstil och den är i olika svårighetsgrad från person till person. Du kommer att öppnas upp successivt mot det högsta målet. Det är ditt ansvar och din förståelse som ökar när du hittat dig själv och funnit ditt sanna jag. Du kommer att känna vilken väg som är den rätta. En känsla av ovillkorlig Kärlek till allt gör att du ger utan krav. Den villkorslösa Kärleken - Gud besegrar allt. Fjärde initieringen öppnar halschakra och balanserar tredje ögat och du blir redo inför initieringarna i Master.

Välkommen!