Meipharos Healing
MP Master 5, 6 & 7

Pris. 5000kr
 

Distanskurs
 

  • Förkunskap MP 3-4 behövs.
  • 10 utbildningsveckor.
  • 3 initieringar. 
  • Du får kursmaterialet via mail.
  • Master Certifikat efter godkänd kurs.
  • Detta är den högsta nivån i Meipharos. När du kommit till denna nivå så kallas man Meipharos-Master och får då lära ut, hålla kurser och ”initiera” andra i alla steg.
  • Du får en stark symbol - Meipharos Nyckel - ett skapande verktyg genom visualisering och intentioner. 
  • Du får Mastersymbolen Or mei eh zei (Se ljuset i mörkret). Du blir Master efter godkänd kurs.


Intentionen i MP Master.

Intention 5:
Du går minst ännu ett varv i din reningsprocess. Dina blockeringar och tillkortakommanden visar sig återigen för dig om de inte är ”klara” och bearbetade ordentligt. Du ska leva i förändring och aldrig göra avkall på din Kärlek till dig själv och andra. Du når målet när du klarar att leva och ge ovillkorlig Kärlek utan att ställa krav på andra. När du känner att ovillkorlig Kärlek strömmar ut från ditt hjärta så kommer du att vara lycklig och du behöver inget annat än Kärleken. Gud finns inom dig - i ditt hjärta det känner du. När du uppnått den känslan då är du närmre målet. Öppnar upp kronchakrat inför den sjätte initieringen.

Intention 6 -7, Master:
Skillnaden mellan initieringar 1 – 6 & 7 är att du i den 7:e får en invigning för att arbeta mer medvetet med de Universella lagarna.
Du fortsätter att arbeta med dig själv och rena ditt känsloliv. Meningen är att du inte ska vara bunden och påverkas av gamla präglingar och vanor. Var öppen och motverka inte det som kommer upp- tillåt dig att älska dig själv! Dina tankar och önskningar uppfylls snabbare mot vad som annars skulle skett. Ditt hjärta kommer att öppnas upp och du får tillgång till kunskap, visdom och information och du kommer att utvecklas vidare i snabb takt. Lyssna till vad ditt hjärta säger - då kommer alltid Universum att hjälpa, stödja och vägleda dig. Inre frid gör sig gällande mer påtagligt. Du kommer mer i harmoni med det Universella medvetandet och de Universella lagarna. Du har fått djupa insikter och märkt vilken fantastisk lärare och ledsagare Meipharos är. Vik dig inte för yttre påfrestningar! Ditt hängivna arbete ger dig den belöning som består av en mer permanent inre frid som vävs in i dig. Det beror på var du har ”landat” - alltså efter den enskildes egna förutsättningar.

När du kommer i kontakt med ditt hjärta och inre varande och blir ett med ditt Högre Jag då behöver du inte Meipharos längre. Då helar du direkt från hjärtat. Sant helande är att hitta ljuset och kärleken i dig själv- i ditt medvetande. Det inre ljuset från dig strålar ut och påverkar allt i din närhet enbart genom din närvaro. Ju mer ljus du kan förmedla desto mer utövar du en effekt i världen. Se det som att tända ett ljus i ett mörkt rum - mörkret försvinner av sig själv.

Ni är alla Gudomliga och ni är Guds barn!

Elia Selinos.

Välkommen att gå Meipharos Healing Master MP 5-6-7.