Kontakta oss om du vill veta mer om nedanstående healingkurser.


Quan Yin Healing. 6 v. Avancerad. 2300kr.
Kundalini Reiki grund. 4 v (förkunskap Reiki 2) 900kr.
Kundalini Reiki master. 4 v. 1000kr.
Gold Reiki. 3 v (förkunskap kundalini reiki) 1200kr.
Purple Reiki. 3 v (förkunskap kundalini reiki) 1200kr.
Imara Reiki. 4 v (förkunskap reiki master) 1200kr.
Reiki 1 Grund. 4v. 1200kr
Reiki 2 Fortsättning. 6v. 1800kr
Reiki Master. 6v. 2300kr.
Eterisk Kristall Healing. 4 v. 1400kr.
Full Spectrum Healing. 3 v (förkunskap reiki 2) 1200kr.
Meridian Flush - Healing & Spolningsteknik. 2 v. 700kr.
Silvervioletta Flamman. 2 v. 700kr.


En förklaring till att det finns en mängd olika helande metoder (inte enbart Reiki). Även modaliteter grundade på Reiki. Den förklaringen är väldigt enkel eftersom ”ALLA” behövs. Människor befinner sig på olika medvetandenivåer och behöver olika energier och frekvenser för att gå framåt i sin utveckling.
Läs mer här. Mångfald av Healingmetoder och Reikimodaliteter.