Nova Ljushealing

Pris 1500kr

Nova Ljushealing är kanaliserad 

2012 av Sonja och Dag Lindlöf.

z

 • Ingen förkunskap behövs.
 • Du läser på distans hemma i lugn och ro.
 • Du får en kursmanual via mail på 30 sidor.
 • Efter godkänd kurs erhåller du ett Diplom.
 • Du får initiera och lära ut till andra. 
 • Du kan heala dig själv och andra både fysiskt och på distans.
 • Nova Ljushealing innehåller 3 initieringar som du får med en veckas mellanrum.
 • Kurstiden är 4 veckor.
 
 • Den healande energin arbetar i 24 timmar i kroppen.
 • Healingenergin är växelverkande – givaren får också healing.
 • Nova Ljushealing är mycket jordande.
 • Nova Ljushealing innehåller ett mycket starkt renande ljus som belyser individens problem.


Nova ger dig vägledning och insikter.
Nova Ljushealing är ett underbart redskap för dig som arbetar med din personliga och andliga utveckling. Den är alltså mycket starkt andligt och personligt utvecklande. Den hjälper dig framåt i denna process. Energierna i Nova Ljushealing är sammansatta på ett sätt som hjälper dig med vägledning och insikter. Det går faktiskt att konstatera att det är en av Novas starkaste egenskaper, och kan då bli ett mål för dig som känner att andlig & personlig utveckling är din rätta väg.

Nova Ljushealing är en transformerande metod som frigör de energimässiga blockeringar som ligger till grund för upplevda fysiska, psykiska, mentala och känslomässiga begränsningar. Målsättningen med metoden är att öka kroppens förmåga till självläkning i själen och sinnet. Den frigör blockerad energi som leder till en lättare och högre vibrationsfrekvens och medvetande.

Nova Ljushealings energier
Nova Ljushealing innehåller vår dimensions eteriska sol/månenergier, olika kristaller och stenars eteriska energier, även himlakroppar från andra dimensioner och deras eteriska energier – alla mycket välgörande, transformerande och healande. Alla enskilda energier har en särskild egenskap och dessa anpassas efter individens aktuella behov. 

Nova höjer dig i frekvens
Vad gör frekvenshöjningar med oss? Precis som alla andra healande energimetoder så gör Nova Ljushealing att vi höjs i frekvens, speciellt för den som tar emot initieringarna, men även hos den som tar emot healing eftersom saker rensas ut. Gammal energi, energi som är tätare i sin vibrationsfrekvens rensas ut. Vi höjer vår vibrationsfrekvens till ljusare och lättare nivåer, energifrekvenserna tunnas ut när de gamla tätare energierna rensas ut. Vi får ett höjt medvetande efter denna process. Vi märker det på olika saker som tidigare har haft en påtaglig betydelse i livet förlorar sin kraft och betyder inte så mycket som tidigare för personen. Resultatet därav bidrar till att vi kan känna oss gladare, lyckliga, harmoniska, behagligt upplyfta, ljusare, lättare, starkare och beslutsammare.

Välkommen till oss!