Quan Yin's Storslagna Healing
 
Metoden Är Kanaliserad av Giselle King

Pris 3100kr

En lugnande och energigivande healingform.
 

 • Ingen förkunskap behövs.
 • Det är 6 veckors utbildning.
 • En initiering som ges på distans.
 • Du läser på distans hemma i lugn och ro.
 • Du får materialet i Pdf via din mail.
 • Efter godkänd kurs erhåller du Certifikat.
 • Du får initiera och lära ut till andra. 

  
En avancerad kurs tekniskt och energimässigt och blir ett mycket värdefullt och tryggt verktyg för din andliga och personliga utveckling. Metoden ligger helt rätt i tiden och kan hjälpa dig mycket för att frigöra dig från begränsningar, hinder och blockeringar och höja din frekvens och ditt medvetande i uppstigningens och Vattumannens tid som är nu.

Den här healingformen introducerades 1983 genom ett fysiskt förkroppsligande av Quan Yin. Quan Yin förklarade att den praktiserades enbart i de högre dimensionerna av uppstigna mästare, för att hjälpa varandra och att hjälpa jorden och mänskligheten. Det är en healing till oss själva, andra och moder jord. Quan Yin har begärt att den här healingen ska återintroduceras och spridas över hela världen. Healingen är en direkt länk till – och förhärligad av Gud, universums källa. I dess ursprungliga form som kanaliserades av Giselle King - kallas den här sortens healing för "Magnified Healing" av den högste Guden i universum.

Tekniker
Healingformen hjälper dig att öppna upp för tilliten och medkänslan inom dig själv och du får hjälp att hela till ”bagaget” från det förflutna och till din karma.
 

 • Kursen innehåller meditationer och praktiska övningar.
 • Rening av ljuskanalen och Balansering av chakrana.
 • Behandling för att ta hand om och balansera nervenergin och harmonisera kroppen och assistera med centrering.
 • Skanna & stimulera kalciumtillförseln i ryggraden.
 • Fysisk healing.
 • Distanshealing.
 • Eteriska transplantationer.
 • Karma healing.
 • Healing till Moder Jord.
  
Självkännedom
När vi föds liknas vi vid, en oskriven bok – helt öppen där ny information ska ta plats. En oerhört stor mängd information ska lagras och präglas in under en relativt kort tid. När vi växer upp samlas en mängd erfarenheter i våra kroppar. Både kunskap och saker som är mindre bra, smärta och glädje. Alla upplevelser från barndomen lägger sig i olika lager inuti oss och när vi blir vuxna kan de behöva bearbetas och belysas för att kunna lösas upp. Vi behöver se på vad som samlats, rensa ut och välja vad vi vill behålla. Du är säkerligen medveten om några av dina kvaliteter, toppen på isberget. Andra aspekter har du förnekat och med dem skurit bort en del av din styrka, kreativitet och briljans och suveränitet.
  
Belysa ditt inre
Genom att kasta ljus över dina olika delar av dig själv, fundera över dem kan du bit för bit lära känna ditt sanna jag - den person som du är - utan att vara styrd och begränsad av andras värderingar eller din egen trosuppfattning, dina livslögner eller din anpassningsförmåga. Under det här utforskandet kommer du att stöta på funderingar om dina yttre och inre egenskaper. Du kommer också att belysa ditt inre sanna jag genom rannsakning och klargöra dess innebörd och makt och fundera över varför du egentligen vill lysa upp ditt inre. Ibland måste man ta itu med sitt mörker innan man kan se ljuset!

Välkommen.

All text och material tillhör Lindlöf's Akademi och är skyddat av Copyrightlagen ©.