Silvervioletta Flamman

Pris 600kr

Silvervioletta Flamman är grundad av John Armitage
 

  • Ingen förkunskap behövs
  • Du läser på distans hemma i lugn och ro.
  • Healingkursen är på 2 veckor.
  • Du får en manual på 35 sidor i din mail.
  • Du lär dig heala dig själv och andra fysiskt.
  • Du får en initiering på distans.
  • Du kan lära ut till andra.
  • Du får ett Diplom efter godkänd/avslutad kurs.

Högfrekvent andligt ljus
Den Violetta Flamman är ett högfrekvent andligt ljus som har används av andliga sökare i tusentals år. Det är verkligen en kraftfull och andligt renande metod. Den Violetta Flamman anses vara en av de största gåvor Gud har givit mänskligheten och gavs till oss genom mästaren för Vattumannens tidsålder Saint Germain.

Nådens och förlåtelsen Flamma
Violetta Flamman kallas även för nådens och förlåtelsens flamma och kommer till oss som "tröstaren" i svåra tider. Denna andliga “eld” renar och transformerar inte enbart effekten av det negativa, utan går till orsaken till problemet genom att transformera känslor och minnen i vårt undermedvetna.

Det Violetta Ljuset – varför är den Silver Violetta flamman så effektiv?
I vår fysiska värld, när vitt ljus sänds genom en prisma uppstår ett spektrum av färger, där det Violetta och ultra- Violetta ljuset har den högsta frekvensen. På ett liknande sätt har det Violetta andliga ljuset från Guds hjärta den högsta förvandlande förmågan på hela människans varelse. Det berättas hur den Violetta Flamman går ner på molekylär och atomisk nivå för att befria oss från den negativa energi som ligger som en trög sirap i tomrummet mellan atomkärnan och elektronerna. De som regelbundet använder den Violetta Flamman i böner, meditationer och åkallan har upplevt hur positiva kvalitéer som frihet, förlåtelse, barmhärtighet, tolerans, rättfärdighet, hopp, glädje, diplomati och själsligt
healande har förstärkts.

Rengör och frigör
När du bjuder in den Silvervioletta elden känner du dig lättare och mindre nedtyngd av dina erfarenheter då den rent bokstavligt sköljer ut orsaken till olika personliga problem i meditationen. Den Silvervioletta Flamman rengör och frigör oss från minnen av tidigare erfarenheter. Då höjer vi vår självkänsla och kan hjälpa oss själva att känna oss nöjda och lyckliga med oss själva.

Välkommen att gå denna healingkurs.