Silvervioletta Flamman.
Grundad av John Armitage. 

Pris 800kr

  • Ingen förkunskap behövs.
  • Kursen är på 2 veckor.
  • Du får en initiering.
  • Du läser på distans hemma i lugn och ro.
  • Du får ett Diplom efter avklarad och godkänd kurs.
  • Du kan efter kursen lära ut Silvervioletta Flamman till andra.

  
Högfrekvent andligt ljus.
Den Violetta Flamman är ett högfrekvent andligt ljus som har används av andliga sökare i tusentals år. Det är verkligen en kraftfull och andligt renande metod. Den Violetta Flamman anses vara en av de största gåvor Gud har givit mänskligheten och gavs till oss genom mästaren för Vattumannens tidsålder Saint Germain. Violetta Flamman kallas även för nådens och förlåtelsens flamma och kommer till oss som "tröstaren" i svåra tider. Denna andliga “eld” renar och transformerar inte enbart effekten av det negativa, utan går till orsaken till problemet genom att transformera känslor och minnen i vårt undermedvetna. 
  
Silvervioletta Flammans egenskaper.
Den Silvervioletta Flamman transformerar allting negativt som finns lagrat i våra andliga och fysiska kroppar. Det inkluderar allting som där du har negativa känslor kring dig själv till fysiska virus och åkommor av alla slag. Giftämnen som vi lagrat i kroppen och i fysiska organ kan den Silvervioletta Flamman transformera, samt emotionella karman och trauman. Vår närvaro och vårt förflutna lever alltid inom oss samtidigt. Det finns lagrat inom oss i den eteriska, mentala, emotionella och fysiska kroppen.

  
Guds sjunde stråle.
Helgonet Saint Germains energi är universums medvetenhet, Guds sjunde stråle. Den Violetta elden har kraft att förändra negativa känslo- och tankemönster som manifesterar sig i de fysiska, mentala, emotionella och andliga nivåerna av din personlighet. När du bjuder in den Silvervioletta elden känner du dig lättare och mindre nedtyngd av dina erfarenheter då den rent bokstavligt sköljer ut orsaken till olika personliga problem. Den Silvervioletta Flamman renar och befriar oss från minnen av tidigare erfarenheter. Då höjer vi vår självkänsla och kan hjälpa oss själva att känna oss nöjda och lyckliga med oss själva. 

Välkommen att lära dig Silvervioletta Flamman hos oss.

All text och material tillhör Lindlöf's Akademi och är skyddat av Copyrightlagen ©.