Super 7 Kristall - Energihealing
Skapad av Sonja Lindlöf 2017.

Pris 3000kr

  • Ingen förkunskap behövs.
  • Kursen är på 7 veckor.
  • Distanskurs - Du läser hemma i lugn och ro.
  • 5 initieringar med minst 4 dagars mellanrum.
  • Du får kursmaterialet i PDF till din mail.
  • Manualen innehåller bildillustrationer och förklaring på alla 95 kristaller &  Ädelstenar, plus en arbetsdel.
  • Du dokumenterar en vecka i taget till oss via mail tills du är klar med alla 7 övningsveckor. När du är godkänd för alla veckor så får du ett Diplom. 

En mycket rolig och givande kurs i energimedicin, där man upptäcker så mycket om sig själv genom Kristaller &  Ädelstenars utbildning, de ger oss så mycket kunskap och hjälper och stödjer oss under healingprocesserna.
 
Vi ser fram emot att bli din mentor genom denna härliga kurs!

Andlig och personlig utveckling
Denna metod precis som många andra helande energimetoder ger dig stor möjlighet att arbeta med personlig och andlig utveckling. Det bästa är att arbeta med sig själv först och därefter hjälpa andra och så småningom lära ut. För mig är inte andlighet att utveckla sina eventuella mediala förmågor det primära, men om det mot förmodan kommer in i sammanhanget så är det i så fall en välkommen bonus och en gåva till din hjälp, vilket också ofta sker när man öppnar upp för att arbeta med sin egen utveckling.

Det finns många områden man kan arbeta på med sin personliga växt likväl som sin andliga - de hör ihop helt enkelt. Att få självkännedom är den allra bästa utvecklingen och att arbeta andligt och personligt med sin själs hjälp är helt underbart! Att få göra sig fri från blockeringar, begränsningar, präglingar, projiceringar, beroenden, måsten, missbruk och olika invanda mönster blir befriande för oss på så många plan. Likaså att arbeta med skuld och skamkänslor vilka är bland de svåraste känslor människan har. Inte att förglömma hur svårt det kan vara att förlåta sig själv och andra. Den svåraste förlåtelsen är ändå att förlåta sig själv för att känslan och vårt egot styr oss.

Självkärlek är en annan svår sak för människor, det är något som förknippas med att vara egocentrisk men det är en helt annan sak och har ej med begreppet självkärlek att göra. Att älska sig själv ovillkorligt är det allra viktigaste i en människas liv. Om man inte kan älska sig själv villkorslöst så kan man omöjligt älska andra med den intentionen. Det finns flera redskap som man kan använda när man väl bestämt sig för att utvecklas och släppa på “bördorna”.

Välkommen!

Copyrigt Sonja & Dag Lindlöf. -Vita Safiren. ©