Full Spectrum Healing

Pris 600kr (ord pris 1000kr)

Distanskurs
 

 • Förkunskap Reiki 2 behövs.
 • Kurstid 3 veckor.
 • Manualen är på 10 sidor.
 • Diplom efter godkänd kurs
 • 3 initieringar
 • Du kan lära ut till andra
 • Du kan heala dig själv och andra både fysiskt och på distans.


Fullt Spectrum Healing består av alla färgfrekvenser och är därför skicklig på att heala på alla nivåer. Reiki kan man "enbart" heala på det gröna frekvensbandet (gröna strålen). Föreställ dig regnbågens färger. Den gröna fältet är Reiki och helheten av regnbågen är Fullt Spectrum Healing. Därav har det rapporterats att Full Spectrum Healing har en mycket högre healingförmåga än Reiki. Den kommer dessutom att höja din energinivå i din kropp och då blir den en kraftfull energimetod för att heala dig själv med.

Full Spectrum Healing bidrar till ökad känslighet i handflatorna och ibland även till mottagarens hjässa/kronchakra. En Full Spectrum Healingsession kommer att bli kortare mot en normal Reiki session. Full Spectrum Healing kommer att ta enbart 15 minuter för en helkropps healingsession. Vi bär alla på starka emotionella känslor, speciellt negativa energier i ditt energisystem. Dessa känslor/tankar är de som blockerar dig i din växt och vidareutveckling. Full Spectrum Healing är en utmärkt energi för att lösa upp dessa blockeringar.

Kursinnehåll:

 • En enkel teknik för själv- behandling för att rena dig själv.
 • Lär dig hur du gör healingen mer kraftfull.
 • Att arbeta med Full Spectrum Healing Änglar.
 • Lär dig hur du sänder Full Spectrum på distans.
 • Att få kunskap om hur du initierar i Full Spectrum Healing.
 • Full Spectrum har tre initieringar (nivåer) den första initierings-nivån kan du behandla/heala dig sjäv, andra och ge distans behandlingar/healing.
 • I initierings-nivå två så höjs din egen vibration av Full Spectrum Healing energi.
 • I Initierings-nivå tre kan du lära ut och initiera andra i Full Spectrum Healing.
 • Det finns inga symboler i FSH, energin är lätt att använda och den är mycket effektiv!


Av Ole Gabrielsen grundaren till Kundalini Reiki m.fl.