Den Silvervioletta Flamman är ett högfrekvent andligt ljus som har används av andliga sökare i tusentals år. Den Silvervioletta Flamman är ett högfrekvent andligt ljus som har används av andliga sökare i tusentals år.

Silvervioletta Flamman

Pris 500kr (ord pris 600kr)

Distanskurs
 

  • Ingen förkunskap behövs.
  • 1 initiering.
  • 2 veckors övningar.
  • Manualen är på 35 sidor.
  • Kanaliserad av John Armitage. 
  • Det ingår en svensk manual.
  • Du får Diplom efter godkänd healing kurs. 


Den Silvervioletta Flamman är ett högfrekvent andligt ljus som har används av andliga sökare i tusentals år. Det är verkligen en kraftfull och andligt renande metod. Den Violetta Flamman anses vara en av de största gåvor Gud har givit mänskligheten och gavs till oss genom mästaren för Vattumannens tidsålder Saint Germain. Violetta Flamman kallas även för nådens och förlåtelsens flamma och kommer till oss som "tröstaren" i svåra tider. Denna andliga "eld" renar och transformerar inte enbart effekten av det negativa, utan går till orsaken till problemet genom att transformera känslor och minnen i vårt undermedvetna.

Vad är Violetta Flamman
Saint Germain Mästeralkemist och Hierark för Vattumannens Tidsålder Chohan på den Sjunde Strålen - Själens Säte. Tillsammans med sin tvillingsjäl Lady Portia spelar Saint Germain en viktig roll för själars befrielse i vår tid. Han kommer med gåvor från Den Helige Ande och har fått tillstånd att introducera den Silver Violetta Flamman som ett instrument för att förbränna negativ karma.

Det Violetta Ljuset.
Varför är den Silvervioletta flamman så effektiv? I vår fysiska värld, när vitt ljus sänds genom en prisma uppstår ett spektrum av färger, där det Violetta och ultra- Violetta ljuset har den högsta frekvensen. På ett liknande sätt har det Violetta andliga ljuset från Guds hjärta den högsta förvandlande förmågan på hela människans varelse. Det berättas hur den Violetta Flamman går ner på molekylär och atomisk nivå för att befria oss från den negativa energi som ligger som en trög sirap i tomrummet mellan atomkärnan och elektronerna. De som regelbundet använder den Violetta Flamman i böner, meditationer och åkallan har upplevt hur positiva kvaliteer som frihet, förlåtelse, barmhärtighet, tolerans, rättfärdighet, hopp, glädje, diplomati och själsligt healande har förstärkts.