Sonja Lindlöf

Det som jag kan hjälpa, vägleda och vara ett stöd för baseras på min egen livserfarenhet och min själs samlade kunskap - vilket blir min specialitet. Jag kan ge råd och stöd genom samtal. Ibland behövs även healing för att belysa problemet dvs rädslor & känslor så att du kan bearbeta och släppa dem.

Min vägledning leder oftast till att jag "sår" ett frö inom dig som tar dig vidare i din utveckling och som ger dig egna insikter och ett uppvaknande om din person och hur du ska ta dig vidare.

Allt är möjligt eftersom vi fokuserar på möjligheter till förändring!

Oftast räcker det inte med endast ett samtal utan det kan behövas flera över tid eftersom det vi har diskuterat behöver integreras i ditt undermedvetna för att ge medvetna insikter t.ex viktiga beslut som ska fattas och genomföras av dig.

*Det jag kan hjälpa till med är inom de flesta livsområden.
*Fysiska problem - Emotionellt - Mentalt. 
*Relationsproblem är ett stort område.
*Olika rädslor såsom oro, otrygghet, ångest, panikångest som ofta kommer från övergrepp av olika karaktär.
*Rädslorna kan uppstå genom mobbning, från verbala eller fysiska övergrepp. Händelser som du tvingats höra eller se etc, etc.
*Känslor av stort ansvar, skam, skuld, samvete, besvikelser,  självkritik och missnöje.
*Dålig självkänsla, självbild och självförtroende.

Jag lär även ut hur du ska jorda starka rädslor/känslor. Jag har även erfarenhet av att avlägsna störande energier från ditt elektromagnetiska fält/ aura/chakra.

Tystnadsplikt är en självklarhet.

Varmt  välkommen!
Kontakta mig för tidsbokning.

Sonja Lindlöf
Andlig vägledare mot ett högre medvetande. Healer och Lärare.

Dag Lindlöf

Jag kan hjälpa dig att se och förstå det du behöver hjälp med ur ett högre andligt perspektiv.

Jag kan hjälpa dig att vända på negativa tankar till ljusare och positivare tankar. Jag kan rena dig från negativa energier och mycket mer.

Genom ett samtal från mig så kan det bli en positiv förändring för dig, det kan märkas direkt eller så kommer det positiva allt mer in i ditt dagliga liv. Se det som ett frö som växer.

Du kan få upp minnen och känslor. Det är vanligt då det är något du håller på att bearbeta för att kunna släppa. Natten efter ett samtal så kan du sova lite oroligt då du bearbetar det som kommit upp. Eller så sover du djupt. Det är bra att det blir en reaktion, det visar på en förändring och en läkeprocess. Du kan få mer förståelse och insikter dagarna efter vårt samtal.

Om det behövs så ger jag dig healing så du lättare kan bearbeta, läka och släppa.

Jag använder mig av min kunskap, livserfarenhet och mina gåvor. Oftast bara vet jag eller känner på mig vad jag behöver göra eller säga för att vägleda och hjälpa dig. Givetvis så finns min själs samlade kunskap och mina Guider och Änglar tillgängliga.

Även du kan få till dig saker under vårt samtal. Det kan vara bilder du ser, tankar du får eller att du bara känner, ser eller upplever något.

Dina och mina Guider och Högre jag är alltid närvarande under ett samtal. Jag ber alltid för det högsta bästa goda för dig.

Jag har tystnadsplikt.

Varmt välkommen att kontakta mig för ett healade samtal. Uppföljning sker via mail några dagar efter ett samtal. 

Dag Lindlöf
Andlig vägledare, lärare och healer i den nya tiden.