Imara Reiki

Pris 700kr

En modern variant av Mikao Usui’s Reiki som har kanaliserats av Barton Wendel - och hans broder Geoffrey har medverkat till att förfina och utarbeta systemet.
 

 • Förkunskap Reiki Master behövs
 • Du läser på distans hemma i lugn och ro.
 • Kursen är på 4 veckor.
 • Du får 1 manual på 25 sidor.
 • Du lär dig heala dig själv och andra fysiskt och på distans.
 • Du kan lära ut Imara Reiki till andra.
 • Du får 1 initieirng.
 • Du får ett Diplom efter godkänd/avslutad kurs.

Vad är Imara Reiki?
Imara Reiki är en Reiki modalitet av en högre vibrationsnivå än den traditionella Reiki energin och
metoden kommer bara att arbeta och fungera i sin fulla styrka om nu är välvilligt inställd till den.

I vissa hänseenden, kan healing energin delas upp i vibrations band, (frekvenser) där Imara Reiki är på “nivå 5” på “Reiki skalan”. Endast för ett jämförelseskäl så är de traditionella Usui Reiki nivåerna 1- 3 (Första graden, Andra graden och Master Reiki) och Karuna Reiki anses ligga på nivå 4. I vissa modaliteter delas Reiki energierna upp i vibrationsband. För de som känner till det systemet så upptar Usui Reiki första bandet. Karuna Reiki har det andra och Imara kommer från det tredje vibrationsbandet.

Som du kommer att förstå så är detta en intensiv form av Reiki - energi. Energin har en något ”annorlunda” känsla mot de övriga Reikienergierna.

Namnet “Imara” betyder helt enkelt “mera”, därav mera Reiki = Imara Reiki.
 
 • Imara Reiki behöver INTE några symboler. Vill du ändå använda dig av en symbol så finns det en Tornadovirvel.
 • Med Imara Reiki använder vi en ny och enkel initierings process. 
 • De flesta mottagare upplever en Spirituell Koppling (med nedstigande varelser, änglar etc.)
 • Imara Reiki är känd för sin kapacitet för att hela tidigare livs händelser. Bland de bästa egenskaper Imara Reikin har är att hela förträngda händelser (fysiska, känslomässiga och spirituella trauman).
 • Imara Reiki har bevisat sig själv angående healing. Händelser/blockeringar som inte ligger på det medvetna planet men som ändå påverkar dig kommer upp till ditt medvetande för att släppas.
 • Imara Reiki använder en starkt förenklad och intensivare distans healing procedur mot vanligt.
 • Och sist men inte minst så är det väldigt vanligt för både givare och/mottagare att man får ta emot informationen under healingsessionen.

Välkommen att gå denna healingkurs.