Reiki Master

Pris 2300kr

Distanskurs
 

  • Förkunskap Reiki 2 behövs. 
  • 1 initiering där du får tillgång till Master symbolen Day Ko Myo.
  • 6 veckors övningar.
  • Det ingår en svensk manual på 65 sidor.
  • Du får ett Reiki Master Certifikat efter godkänd Reiki Master kurs.
  • Du kan lära ut Reiki till andra.


Masternivån kallas Shinpinden.

Detta är den högsta nivån i Reiki. När du har lärt dig den nivån så kallas du Reiki Master.
När du ger Reiki: Usui Master symbolen Day- Ko- Myo betyder = Gud skickar. När du är master så använd dig av symbolen under en healingsession och börja alltid en session med denna symbol, därefter så kan du lägga till de övriga som du lärt dig med sitt specifika syfte. Det kan användas för alla olika avsikter/mål. Personer som inleder ett viktigt uppdrag eller uppgift kan utvecklas med Usui Master symbolen för bättre resultat.

I Master kursen lär du dig:
Initieringsceremoni i Reiki 1, Reiki 2 och Reiki Master.
Du lär dig att hålla fysisk kurs.
Day Ko Myo symbolen.
Tam-A-Ra- Sha symbolen.
Traditionella symbolerna.
Energibockeringar
Vad som händer vid en initiering.
Initiera dig själv i en meditation.
Gassho meditationen. 
Hatsu Reiji Ho meditationer.
Chakrameditation.
Boysen scanning.
Beaming stråla.
Kosmiskt ljus.
Och mycket mer.

När du gått Reiki Master så har du förkunskap att gå Imara Reiki.

All text är Vita Safirens material och skyddat av Copyrightlagen.

Välkommen till oss!

Reiki Master Healing, Reiki distanskurser, distanskurs reiki, reiki 1, reiki 2, reiki master, reiki healing, gold reiki, imara reiki, kundalini reiki, reiki healing kurser på distans, reiki utbildning, reiki healingkurs, reiki grundkurs, reiki fortsättningskurs. Reiki distanskurser, distanskurs reiki, reiki 1, reiki 2, reiki master, reiki healing, gold reiki, imara reiki, kundalini reiki, reiki healing kurser på distans, reiki utbildning, reiki healingkurs, reiki grundkurs, reiki fortsättningskurs.