Mångfald av starka Reikimetoder. Mångfald av starka Reikimetoder.
Mångfald av Healingmetoder och Reikimodaliteter.

En förklaring till att det finns en mängd olika helande metoder (inte enbart Reiki). Även modaliteter grundade på Reiki. Den förklaringen är väldigt enkel eftersom ”ALLA” behövs. Människor befinner sig på olika medvetandenivåer och behöver olika energier och frekvenser för att gå framåt i sin utveckling.

De olika energierna har även olika och/eller specifika egenskaper som gör att människors energiblockeringar kan belysas och transformeras. Vissa är mycket kraftfulla och direkta i sin energifrekvens, medan andra är mjukare och subtilare. Alla har ändå samma syfte och det är att bidra till läkning, helande och självmedvetenhet - vilket tar oss närmare vår egen upplysning och därmed också nåden. Det är ett stort arbete och det fungerar. Om det inte skulle vara på det sättet kan det heller inte kallas för healing.

Reiki finns i oss och omkring oss
Reiki är allomfattande när det gäller att lyfta fram och belysa energiblockeringar - beteendemönster - tillkortakommanden - tankemönster  som vi alla har och därmed får vi den hjälp som behövs för att förändras. Reiki finns i oss och omkring oss överallt eftersom den är livsenergi i sig självt.

Reiki modaliteter som får dig att komma längre i din utveckling
Mänskligheten har även fått ett flertal modaliteter där Reiki är grunden i metoden (modaliteten) som kan ta oss ännu lite längre i utvecklingen med den varianten som då är den tillagda egenskapen. Dessa är inte att förringa eftersom de också har en speciell energi och frekvens som tillsammans med Reikienergin arbetar för människan på ett fantastiskt och enbart positivt sätt.

För att nämna några få Reiki modaliteter;
Kundalini Reiki, Imara Reiki, Gold Reiki, Purple Reiki,  Angelic Reiki, Purple money Reiki, Usui-Holy Fire Reiki, Karuna Reiki, Tacyon Reiki och många, många fler.

Är någon metod dålig?!
Nej! Då förkastar man gudomlighetens gåvor till människan. Allt vi får tillgång till har en gudomlig plan och mångfalden behövs sannerligen, eftersom det finns så många människor som befinner sig andlig och personligt på olika nivåer. De behövs även för att det fortfarande är så otroligt andefattigt på vår jord.

Nya tidens metoder
(Det kommer hela tiden nya metoder på högre frekvenser och detta är för att vi höjs i frekvens i denna tid och av den anledningen så behövs de nya frekvenserna och därmed metoderna för att utvecklas på ännu högre nivåer, som till de 4:e, 5:e dimensionerna och högre. En sådan metod är bl. a. Meipharos Healing som kom till oss som en gåva att arbeta med för andlig och personlig utveckling. Meipharos har en mycket hög frekvens och är en kraftfull energimetod som tar fram allt inom oss som vi inte kan ha kvar längre. Den kommer att användas mycket i framtiden. Den är en väg av många i uppstigningen och vägen till ett högre medvetande).

Välja en healingmetod
Det är viktigt att man själv som individ dras till den metod man ska utbilda sig inom. Det ska kännas inspirerande, intressant och "rätt" -  därmed får du också tillgång till den rätta energin, frekvensen och allt som din själ vill med dig - och exakt vad du behöver just nu för att utvecklas.

Lita på dig själv
Gå aldrig direkt efter vad andra rekommenderar dig eftersom alla har olika behov - det som kändes så upplyftande för en bekant behöver inte vara det för dig. Använd din intuition/magkänsla för att göra ditt val. Det kan vara helt fel om en andlig lärare rekommenderar dig att ta en kurs om du ber om vägledning genom läraren. Endast om läraren har kontakt med ditt högre jag eller dina vägledare så ska man anamma den vägledningen - men ytterst så ska man alltid gå på sin egen känsla, lyssna till hjärtats röst - då har man gjort ett medvetet val och då finns lärdomen i det valet du gjort och det blir inte fel.


All text och material tillhör Lindlöf's Akademi och är skyddat av Copyrightlagen ©.