PALOMA Healingsystem
Grundad av Sonja Lindlöf 2017 - 2021.


Beställ denna healing av mig och du får en timma av upplevelser.

Pris 1.000 kr

Obalanser i energisystemet: när vi har varit med om traumatiserande händelser så rubbas energisystemen i kroppen. Stress är ett fenomen som i dag är ett vanligt begrepp bland människor på grund av hur vi lever och vad vi varit med om. Ett ständigt stresspåslag, PTSD kan reduceras. I ursprunget använde vi oss av fly eller fäkta instinkterna naturligt, dvs kundalinikraften, urkraften inom oss, vilket hjälpte oss att frigöra rädsla och stressen som uppstod vid fara.

Inre Barnet: det inre lilla barnet inom oss påverkas otroligt mycket när vi växer upp och det kan ha blivit sårat och hårt åtgånget, vilket leder till otrygghet och stress när man inte fått hjälp att bearbeta upplevelser.

De fem elementen: kan rubbas av olika upplevelser och vårt sätt att leva, när det inte finns balans i dem så blir det obalans och sjukdom uppstår till slut om vi inte gör något åt vår situation. Det är självklart att man ska leva sunt för att ha en god balans men ibland så gör vi inte det.

*När det är obalans i sinne, kropp och själ så skapar det sjukdomar. Genom denna kombination är syftet att återställa harmonin mellan kroppen, sinnet och själen och därmed förbättra hälsan. Balanserar också chakra och rensar meridianerna och stimulerar lymfsystemet och förbättrar blodcirkulationen.

*Den här kombinationen av healing kommer att balansera upp Ditt system och balansera de fem elementen och lugna det inre barnet. Du får räkna med att saker sker i din kropp och att en läkning kommer att ske. Utrensningar kommer också att ske på olika sätt helt individuellt för Dig eftersom vi alla har olika saker att berabeta och släppa. Det är helt normalt att vi upplever sinnesstämningar, känslor och kroppsliga symtom på olika sätt. Tillåt denna process utan att kämpa emot så går allt så mycket lättare. Att dricka vatten är att rekommendera och underlättar att få ut toxinerna i kroppen. En sån här process kan pågå en liten stund, några timmar eller dagar, allt beror på traumatiseringen.

Notering: Man kan behöva göra flera sessioner eftersom vi aldrig får upp eller kan bearbeta hur mycket som helst vid ett enda tillfälle och det beror helt på vad du varit med om och vad själen tillåter att läka i samband med en begärd healingsession. Allt är för det högsta goda för Dig att bli hjälpt med!

Välkommen!
Sonja Lindlöf
Andlig vägledare mot ett högre medvetande
Healer och Lärare

All text och material tillhör Lindlöf's Akademi och är skyddat av Copyrightlagen ©.