Distanshealing till djur

Kontakta oss för tidsbeställning och uppge samtidigt vad ditt djur har för problematik. Vi ger individuell healing, men ger även healing till flockdjur. Ofta healar vi med Alpoda Healing för djur, växter och Moder Jord.
Länk till Alpoda

Vi har mailkontakt. Pris 350kr.