Tonhealing/Sound healing

Kostnad 300 kr per tillfälle
700 kr vid bokning av 3 sessioner


Sedan urminnes tider har vi använt olika ljud för healing och då ofta ljud som kommer från trummor, skallror, didgeridoo, strupsång, tibetanska skålar, kristallskålar och gasonger, mm. Alla ljud påverkar oss, antingen negativt eller positivt och här är thymus väldigt mottaglig och påverkbart för olika ljud.

Det är känt att vårt thymuschakra väcks och reagerar på alla ljud och därmed så är den terapeutiska tillämpningen av ljud ett kraftfullt sätt att återställa hälsa och välbefinnande för sinne, kropp och själ.

Vi kan definiera vår kropp som en ”orkester” - om alla instrument inte är stämda så låter orkestern inte klar och ren i sin resonans. Är den inte ”stämd” så fungerar den sämre och vi mår inte bra.

Varje cell i kroppen har en resonansfrekvens, ett naturligt vibrationstillstånd. Allt i universum består av vibrerande material och har sin egen frekvens. Våra känslor, tankar och handlingar påverkar våra energikroppar, t.ex. negativa tankar och känslor. Negativa känslor och inte att förglömma stress skapar disharmoni eller obehag i kroppen, däremot positiva känslor, tankar och handlingar skapar harmoniska energimönster, hälsa och välbefinnande.

Resonans är en av de viktigaste aspekterna från ljudläkning. Resonanslagen är egenskapen hos en starkare vibration att övervinna och ”sudda” ut en svagare vibration. Genom att använda resonans med ljudläkande verktyg anpassas individen till sin egen naturliga balans eller vibrationsfrekvens. Vi vet alla att våra kroppar består av cirka 70% vatten, vilket är en utmärkt ledare av ljud.

Under en ljudläkningsession används rena frekvenser, olika instrument, vibrationer, olika toner, musikaliska intervaller, rytmer, volym och flöde för att anpassa personens störande frekvenser så att kropp, själ och ande kan återgå till hälsa och välbefinnande. Det kan ske mycket snabbt under en session och ofta upplevs ganska häpnadsväckande läkningsresultat inom kort tid.

Man uppnår samma goda resultat genom energiöverföring, alltså healing. Man kan få ett enastående resultat vid den första sessionen och där man har svårare att ta in de healande energierna bör man upprepa healinsessionerna tills man upplever balans och känner att en läkning har skett. Det är helt individuellt hur snabbt man läker.

Hjärnvågor har stor betydelse i sammanhanget och när vi kommer ner i dessa bidrar de till läkning på djupet.

Hjärnvågor
Delta
(0,5 - 4 cykler per sekund)
Dessa hjärnvågor hjälper oss att sova och sova djupare och längre. Att gå in i Delta under en ljudläkningssession kan få oss att känna att vi verkligen är utsövda.

Theta
(4-8 cykler per sekund)
Detta är det avslappnade drömtillståndet/fantasi/visualisering. Det är det bästa tillståndet för kreativitet, t.ex. konst eller musik. Mycket djup läkning förekommer här.

Alfa
(8-12 cykler per sekund)
Detta kan hjälpa till med medveten närvaro och avslappnad uppmärksamhet. Det är användbart för minne och mental skärpa. Det är det bästa tillståndet för lärande.

Beta
(12-20 cykler per sekund)
Beta kan hjälpa till med mental bearbetning, tänkande och att räkna ut saker. Det är ett tillstånd som många med ADHD inte kan komma åt av sig självt. Det sägs när man lyssnar på denna frekvens kan den hjälpa till att övervinna ADHD.

Gamma
(över 20 cykler per sekund)
Detta är ett mycket högt meditationsläge. Det är ett mycket medvetet tillstånd där världen verkar sakta ner.

*Nu du kan även ta hjälp av denna energivibration som jag återger tillsammans med mitt andliga team.

Namasté
Sonja Lindlöf
Andlig lärare och healer. Copyright 2019 ©