information om våra distanskurser

 Våra distanskurser
 • Du lär dig våra healingkurser i din egen takt.
 • Vi har kontakt via mail.
 • Du bestämmer själv när du vill börja med din kurs.
 • Du kan heala dig själv och andra både fysiskt och på distans.
 • Du kan prata med oss i telefon innan du går en distanskurs om du önskar.
 • Om du vill gå en healingkurs men är osäker om den är rätt för dig så kan du få en distanshealing så du får känna på energin.
 • OBS! Du har högst ett (1) år på dig att slutföra din kurs om den är på 4 veckor eller längre, de övriga 6 månader.
Din Manual
 • Du får en manual till din healingkurs.
 • I manualen så finns det ett kursbrev, det är övningar på ett antal veckor som du ska göra och dokumentera till oss via mail. Även om det mesta av dina svar finns i manualen så är du alltid välkommen att fråga oss.
 • Du får ett Diplom hem till dig med post när du är klar med alla övnings veckorna och är godkänd av oss. 

 Din initiering

 • Vi bestämmer en tid för din initiering som du får på distans.
 • Efter initieringen så kan du börja att heala.
 • När du är godkänd med din kurs så kan du själv lära ut till andra. Innan du lär ut så är det bra att du får mycket erfarenhet och kunskap genom att heala dig själv och andra.

Alla våra distanskurser är andligt och personligt utvecklande. Du lär dig att heala dig själv och andra och du får mycket självkännedom. Initieringarna i varje healingmetod hjälper dig att bli en renare kanal. Dras du till en viss healingmetod, då kan det vara en vägledning och tecken på att du behöver den i din egen utveckling.